Det blir allt enklare att få nya lån trots en hög tidigare skuldsättningsnivå

Sponsrade länkar

Det är enkelt att få upprepade, nya lån trots att man är skuldsatt sedan tidigare. Men det är viktigt att tänka över de nackdelar som många nya lån för med sig.

Överbelånade konsumenter ser nya lån som en guldgruva för att kunna fortsätta sitt osunda kreditbeteende.
Sponsrade länkar

Som låntagare har man idag ett betydligt större ansvar idag än tidigare. Det är lätt – de facto mycket lätt – att skuldsätta sig upp över öronen innan långivaren drar i tyglarna. Som låntagare kan man nämligen ha många parallella lån utan att de befintliga lånen inverkar negativt på möjligheten att ansöka om ytterligare nya krediter. Först när man dragit på sig en betalningsanmärkning kan kreditförutsättningarna begränsas något.

Nackdelar med många nya lån

För många svenskar hör det till vardagen att varje månad ansöka om ett nytt lån för att klara av att amortera gamla restskulder. Detta beteende är dels förkastligt ur räntekostnadssynpunkt, dels ur ett rent framtidsperspektiv. Varje låneansökan föregås nämligen av en kreditprövning, som innebär att långivaren hämtar en kreditupplysning från något av de stora kreditupplysningsföretagen. Framtida kreditgivare kan se hur många kreditupplysningar som gjorts på en och samma person – något som i sin tur kan leda till svårigheter när det väl är dags att söka viktiga banklån.

Liggande krediter – ett bättre alternativ

Personer med ett ständigt återkommande kreditbehov kan istället välja att ha en liggande kredit – t.ex. ett kreditkort eller en kontokredit – som utnyttjas vid behov. På så sätt slipper man kreditupplysningar vid varje ansökningstillfälle. Dessutom betalar man bara ränta på det kreditbelopp som faktiskt utnyttjas. I fråga om kortkrediter är krediten dessutom helt räntefri förutsatt att det lånade beloppet slutamorteras inom ramen för kreditkortets räntefria period.