Blancolån är en samlingsbeteckning för samtliga lån utan säkerhet – detta gäller oavsett lånebeloppets storlek

Sponsrade länkar

Ett blancolån har ingen säkerhet i form av bunden egendom. Den enda säkerhet som långivaren har är låntagarens inkomst av tjänst, kapital eller näringsverksamhet.

Gemensamt för alla blancolån är att kreditgivaren saknar inteckning i låntagarens egendom. Därför avser blancolån ofta små penningbelopp.
Sponsrade länkar

Blancolån är en benämning på de lån som inte är kopplade till en säkerhet, som banken kan konfiskera för eget bruk ifall låntagaren missköter sina återbetalningar. Kreditgivarens enda trygghet består således i låntagarens återbetalningsförmåga, som i sin tur är beroende av en förvärvsinkomst eller annan typ av inkomst. De lån som är kopplade till en säkerhet kallas istället för hypotekslån; dessa har en betydligt lägre ränta än blancolånen eftersom säkerheten utgör en trygghet för långivaren.

Blancolån och ränta

Som framgår i det föregående är räntan på blancolån i genomsnitt högre än på hypotekslån. Likaså är de maximala lånebeloppen högre för hypotekslånen; i fråga om ett hypotekslån kan banken när som helst konfiskera säkerheten för att nollställa skuldsaldot.

I detta sammanhang bör emellertid betonas att räntan på blancolån kan variera starkt mellan olika aktörer. På marknaden för snabblån är ränteläget mångfaldigt högre än hos storbankerna, som erbjuder jämförelsevis låga räntor på sina blancolån. I synnerhet på de blancolån som går under beteckningen medlemslån och förutsätter fackligt medlemskap. Tänk dock på att blancolån på nätet brukar kallas privatlån, liksom bankernas dito. Privatlån som bjuds ut på nätet riktar sig i första hand till personer med betalningsanmärkningar och är av denna anledning förbundna med höga räntesatser än bankernas motsvarigheter.

Blancolån på nätet – orimligt hög ränta

Du som saknar betalningsanmärkningar – och i övrigt uppfyller kraven på bankernas privatlån – bör prioritera dessa framför onlinelån och smslån, vars räntesatser omräknat till årsbasis kan uppgå till flera hundra procent.