Swedbank erbjuder blancolån i varierande storlekar, liksom riktade blancolån för viss öronmärkt konsumtion

Sponsrade länkar

Den som behöver låna pengar till köp av bil, båt, hästutrustning eller annan egendom med ett bestående värde kan använda egendomen som säkerhet för ett blancolån från Swedbank, som dessutom erbjuder många regelrätta konsumtionskrediter.

Sponsrade länkar

En av fördelarna med Swedbank är att den som avser köpa bil, båt, snöskoter eller hästutrustning kan använda 80 procent av värdet på den belånade egendomen som säkerhet för lånet. Swedbank har i egenskap av långivare rätt att ställa vissa baskrav på egendomens ålder och skick. Detta till trots får man betrakta Swedbank som en jämförelsevis generös kreditaktör; långt ifrån alla banker erbjuder nämligen möjlighet att låna med inteckning i denna typ av egendom.

Blancolån i form av privatlån

Swedbank erbjuder flera regelrätta blancolån, däribland privatlån och kontokrediter. Den förstnämnda gruppen omfattar även medlemslån till personer som är anslutna till någon av de fackföreningar som omnämns i listan under fliken Fackets nya medlemslån. Som låntagare bör du – innan du lämnar in en ansökan om blancolån – ta följande i beaktande:

  • Privatlånen hos Swedbank har ett tak på 350 000 kronor.
  • Räntan på lånen bestäms individuellt utifrån låntagarens återbetalningsförutsättningar. I skrivande stund varierar räntan mellan sex och 12 procent.
  • Medlemslånen har en fast låneränta på drygt sex procent.
  • Återbetalningstiden på såväl medlemslån som privatlån uppgår till maximalt 12 år.

Kontokredit istället för privatlån

Den som lämnar in sin ansökan online – på Swedbanks officiella hemsida – kan få ett preliminärt lånelöfte inom några minuter. För den som är i behov av ett mindre lån kan det istället löna sig att ansöka om en kontokredit med flexibel återbetalningstid. Fördelen med kontokrediten är att den alltid finns liggande och utnyttjas per automatik när pengarna på kontot tar slut. Räntan börjar ticka först när krediten utnyttjas. Kontokrediten är i strikt bemärkelse ett blancolån då den inte är kopplad till någon säkerhet. I skrivande stund erbjuder Swedbank kontokrediter med en ränta på drygt nio procent.