Expresslån är ett förhållandevis subjektivt begrepp, som används för att avgränsa krediter med kort handläggningstid

Sponsrade länkar

Ett expresslån är en av många beteckningar på snabba blancolån med kort handläggningstid. Till skillnad från termerna mikrolån och snabblån är en expresskredit inte begränsad till att omfatta små belopp.

Sponsrade länkar

Ett expresslån är ett samlingsbegrepp som avser alla krediter som beviljas snabbt; allra helst inom 24 timmar. Majoriteten av de krediter som marknadsförs som expresslån avser dock små, snabba lån som handläggs direkt efter att ansökan lämnats in online eller via sms. I teorin skulle även större hypotekslån kunna klassas som expresskrediter, men dessa är sällan tillräckligt snabba för att gå ihop med den begreppsdefinition som påtalas ovan.

Expresslån – ett blancolån i praktiken

På lånemarknaden gäller generellt följande princip; ju större lån, desto längre handläggningstid behövs innan en utbetalning kan bli verklighet. Av denna anledning omfattar majoriteten av de expresslån, som den svenska kreditmarknaden förmedlar, små ogynnsamma småkrediter, vars största kundgrupp utgörs av låntagare som av olika anledningar inte uppfyller villkoren för traditionella banklån. Tänk därför på att:

  • Hårdgranska villkoren för lånet. Ifall du märker att det lån du står i begrepp att ansöka om dras med höga räntor och korta löptider – välj omedelbart en billigare kreditform.
  • Expresslån kan undantagsvis vara att rekommendera – även ifall de är förbundna med usla kreditvillkor. Den som t.ex. befinner sig i en nödsituation, där den snabba utbetalningen är viktigare än allt annat, kan ha nytta av denna kredittyp. Tänk dock på att återbetala lånet så snabbt som möjligt.

I fråga om expresslån är det viktigt att betona att tjugofyratimmarsregeln gäller för tiden mellan det tillfälle då ansökan lämnades in och själva utbetalningen – inte för tiden mellan ansökan och preliminärt lånelöfte.