Topplån är beteckningen för den del av bostadslånet för vilket bostaden inte utgör någon säkerhet

Sponsrade länkar

Termen topplån avser ett lån utan säkerhet som ska finansiera den del av ett hus- eller lägenhetsköp som inte kan täckas av ett bottenlån. Räntan på ett topplån är högre än motsvarande ränta på ett bottenlån.

Sponsrade länkar

Ett topplån är ett blancolån som är öronmärkt för att finansiera den del av ett fastighetsköp som inte kan omfattas av ett bottenlån. Räntan på topplån är således högre än motsvarande ränta på bottenlån, som de facto överlåter bostaden som säkerhet till banken. Däremot har topplånen traditionellt sett lägre ränta än andra blancolån, t.ex. privatlån och snabblån.

Termen topplån ovanlig idag

Ett topplån förutsätter i regel en hundraprocentig belåningsgrad av den fastighet som köpet avser. Fram till nyligen var praxis på bolånemarknaden att upp till 85 procent av en fastighets marknadsvärde kunde finansieras genom ett bottenlån, medan resterande del bestod av ett topplån utan säkerhet. Eftersom man numera, enligt lag, maximalt får belåna 85 procent av bostadens marknadsvärde, har termen topplån försvunnit ur bankernas låneportföljer. Tanken med den nya kreditlagstiftningen sägs vara att skydda konsumenterna mot överbelåning; med andra ord ska de tidigare topplånen ersättas av en kontantinsats på minst 15 procent.

Hundraprocentig belåning möjlig – trots allt

Trots att det i teorin inte ska gå att totalbelåna en fastighet finns det många kryphål i lagen. Som fastighetsköpare kan man enkelt ta ett fristående blancolån – t.ex. ett privatlån – i en bank. När beloppet finns att disponera på kontot kan man enkelt uppsöka ett annat kreditinstitut och åberopa den lånade summan som kontantinsats. Således är det fortfarande möjligt att belåna ett fastighetsköp i sin helhet. Den nya lagstiftningen har emellertid undergrävt sitt eget syfte; nämligen att gynna låntagaren. Den som väljer en hundraprocentig belåningsvariant med hjälp av bottenlån i kombination med ett fristående privatlån, hade gynnats genom att kunna byta ut det ogynnsamma privatlånet mot ett topplån med lägre ränta.