På nätet återfinns en rad intressanta förmedlare av krediter mellan privatpersoner

Sponsrade länkar

Möjligheten att i egenskap av privatperson låna pengar av andra privatpersoner hör till de senaste trenderna på den svenska kreditmarknaden. Marknaden är lukrativ – men glöm inte bort att skriva skuldebrev.

Sponsrade länkar

Den svenska kreditmarknaden berikas ständigt med nya kreditinstitut – det ena mer uppseendeväckande än det andra. En av de senaste trenderna är möjligheten att låna pengar privatpersoner emellan; den amerikanska sidan Prosper.com var t.ex. idégivaren till den svenska motsvarigheten trustbuddy.se – en sida där privatpersoner kan registrera sig som långivare och låntagare. På den sistnämnda sidan graderas låntagarnas kreditvärdighet på basis av uppgifter från UC. Räntesättningen bestäms utifrån dessa uppgifter samt utifrån de uppgifter som låntagarna anger om sig själva. Sidan rapporterar alla transaktioner till Skattemyndigheten.

Att tänka på vid lån mellan privatpersoner

Den som vill låna ut sitt privata sparkapital till andra privatpersoner – utan att använda någon nätportal som mellanhand – bör i första hand tänka på följande:

  • Upprätta ett skuldebrev mellan parterna, på vilket löptid och årlig räntesats framgår tydligt. I annat fall gäller en preskriptionstid på tio år för skulden samt att långivaren när som helst kan begära att skulden återbetalas i sin helhet. Omvänt gäller att låntagaren kan vänta med att amortera på skulden ifall långivaren inte uttryckligen begär att skulden betalas tillbaka.
  • I egenskap av långivare bör du ta upp ränteintäkterna i deklarationen. I enlighet med gällande lagstiftning kan låntagaren å sin sida yrka avdrag på räntekostnaderna i sin deklaration.

En av fördelarna med att låna via nätsidor är att nätsidorna har kontrakt med inkassobolag som sköter indrivning i de fall en långivare slarvar med amorteringar och ränteinbetalningar. Detta innebär en reducerad risk för den enskilde långivaren jämfört med om motsvarande situation hade inträffat utan någon mellanhand; i så fall hade långivaren tvingats vända sig till ett juridiskt ombud och – i slutändan – till rättsväsendet.