Lånebelopp i kategorierna mikrolån och privatlån är att betrakta som små i förhållande till det totala utbudet av krediter

Sponsrade länkar

Det bästa sättet att ansöka om ett litet lån är att välja en kreditform med inteckning i valfri åberopad egendom. Den som saknar egendom bör istället vända sig till ett fackligt medlemslån.

Sponsrade länkar

Vad många inte vet är att det faktiskt är möjligt att låna även små kreditbelopp i form av privatlån eller banklån med inteckning i valfri egendom. Man är således inte förbehållen att ansöka om snabblån via sms eller någon onlinebaserad kreditaktör. Fackliga medlemslån – tillika den mest fördelaktiga formen av blancolån – kan i normalfallet omfatta belopp från 10 000 kronor och uppåt. Även vanliga privatlån – med eller utan inteckning – kan numera omfatta belopp i storleksklasser som tidigare enbart funnits att tillgå i form av smslån. Tänk dock på följande skiljelinjer mellan snabblån och privatlån:

  • Privatlån är ett banklån med längre handläggningstid och hårdare kreditvillkor än motsvarande snabblån. Personer med betalningsanmärkningar har t.ex. endast i undantagsfall tillgång till bankernas privatlån – oavsett vilket belopp dessa än avser.
  • Fast jobb är i normalfallet ett absolut krav i fråga om privatlån, medan den som ansöker om snabblån i somliga fall kan vara nolltaxerare.
  • Åldersgränsen för bankernas privatlån är vanligtvis 18 år. För snabblån kan åldersgränserna rent av vara högre; detta för att förhindra ansvarslös utlåning till omedvetna ungdomar.

Vilande krediter och kontokort – billiga smålån

Ett alternativ till att regelbundet ansöka om smålån, som nästan alltid är förbundna med enskilda kreditprövningar, är att ha en vilande kort- eller kontokredit som enbart utnyttjas vid behov. För personer som bara behöver låna sporadiskt är detta kreditalternativ mycket gynnsamt – inte minst för att man slipper få en kreditprövning registrerad varje gång man utnyttjar den liggande krediten.