Nordeas utbud av blancolån riktar sig till alla målgrupper och återfinns i storleksklasser

Sponsrade länkar

Nordea delar in sina blancolån i två grupper; medlemslån och privatlån. Den första kreditkategorin förutsätter medlemskap i en fackförening medan den senare kan sökas oberoende av om man är fackligt ansluten eller inte.

Sponsrade länkar

För personer som står i begrepp att köpa bil går det under vissa förutsättningar att låna pengar från Nordea med bilen som säkerhet. För att så ska ske bör bilens värde uppgå till minst 100 000 kronor; dessutom bör bilen köpas av auktoriserad bilhandlare. Privatköp kan således inte finansieras med ett lån med bilen som inteckning. Istället blir man hänvisad till något av Nordeas blancolån, som i skrivande stund kan erhållas i form av privatlån eller medlemslån.

Villkor för Nordeas privat- och medlemslån

Nordeas privatlån är förbundna med en obligatorisk uppläggningsavgift – i skrivande stund 700 kronor – oavsett vilket lånebelopp en ansökan avser. Övriga karakteristika för privatlån från Nordea:

  • Räntan är något lägre ifall man väljer att låna över 100 000 kronor. Den som blir beviljad ett privatlån kan räkna med en ränta på drygt nio procent.
  • Alla typer av blancolån – såväl medlemslån som privatlån – har en maximal löptid på 12 år.
  • För den som är förmåns-, premium- eller pluskund är räntan uppemot tre procent lägre än för det ordinarie privatlånet.
  • Den som vill låna till minimal ränta bör dels höra till en av de kundkategorier som nämns i det föregående, dels vara medlem i ett av de fackförbund som omnämns i Nordeas lista under fliken medlemslån. Antalet anslutna fackförbund är omfattande – även medlemmar i ovanliga fackföreningar får således tillgång till Nordeas facklån. Den fackliga anslutningen gör det möjligt att låna utan säkerhet till en ränta på drygt sex procent – utan uppläggningsavgift.

Sammanfattningsvis varierar räntan mellan olika kundgrupper stort hos Nordea. Den som varken är förmånskund eller fackligt ansluten har större behållning att ansöka om lån hos en annan bank, medan den som uppfyller dessa krav kan låna mycket fördelaktigt hos just Nordea.