En chekräkningskredit är att likna vid en typ av nödlikviditet

Sponsrade länkar

En checkräkningskredit – eller checkkredit som kreditformen också kallas – fungerar i grund och botten som en vanlig kontokredit. En checkkredit avser dock i normalfallet ett betydligt större belopp än en kontokredit.

Sponsrade länkar

En checkräkningskredit är en lämplig kreditvariant för personer med stora tillfälliga och oförutsedda kreditbehov. En checkräkningskredit kan nämligen utnyttjas i valfri omfattning. Amorteringstakten bestäms av låntagaren själv.

Räntekostnaden för en checkräkningskredit består av följande två delar:

  • Kontraktsräntan, som avser en fast kostnad – vanligtvis några promille av den checkkreditens maximala kreditgräns – som tas ut oavsett i vilken omfattning checkkrediten utnyttjats.
  • Dispositionsräntan, som beräknas utifrån det faktiska kreditbeloppet. I de fall krediten inte utnyttjats – och istället ligger latent – debiteras ingen dispositionsränta. Den enda räntekostnaden som tas ut för latenta checkräkningskrediter är således den minimala kontraktsräntan.

Checkräkningskrediter för företag

Såväl privatpersoner som företag kan ansöka om checkräkningskrediter – och långivaren dikterar i vanlig ordning villkoren för lånet. Tänk således på följande:

  • En checkräkningskredit kan vara förbunden med olika former av borgen, men behöver inte vara det. I de fall långivaren saknar inteckning i låntagarens egendom, blir såväl kontraktsränta som dispositionsränta betydligt högre än i de fall låntagaren kan åberopa en säkerhet för lånet.

Sammanfattningsvis påminner en checkkredit mycket om en vanlig kontokredit – en väsentlig olikhet är dock att kontokrediten, till skillnad från checkräkningskrediten, inte kostar låntagaren en enda krona i form av kontraktsränta. I gengäld gäller dock att en checkkredit omfattar betydligt större lånebelopp än en vanlig kontokredit. Av denna anledning utnyttjas de större checkräkningskrediterna oftast av företag, medan privatpersoner nöjer sig med kontokrediter.