Konsumentkredit

Sponsrade länkar

Konsumentkredit är en specifik kredittyp särskilt riktad till privatpersoner

En konsumentkredit är en beteckning på alla lån som beviljas till fysiska personer; detta oavsett om lånet är förbundet med någon form av säkerhet eller inte. Man brukar skilja mellan konsumentkrediter och företagskrediter.

Sponsrade länkar

En konsumentkredit förmedlas av kreditinstitut som specialiserat sig på utlåning till fysiska personer som behöver lån för olika ändamål. Begreppet konsumentkredit används i första hand för att tydliggöra gränslinjen mellan företagskrediter – som även beviljas till juridiska personer – och krediter som enbart beviljas till privatpersoner och småföretag. Således gäller följande:

  • En konsumentkredit är döpt efter mottagarens juridiska ställning och kan därför avse såväl blancolån som hypotekslån riktade till fysiska personer.
  • Majoriteten av konsumentkrediterna på den svenska kreditmarknaden beviljas emellertid i form av konsumtionslån – med andra ord regelrätta blancolån. Detta eftersom kreditgivarna ofta gör tolkningen att pengarna ska användas till konsumtion, däribland nöjen, som inte kan fungera som pant för kreditbeloppet. Lån med säkerhet brukar istället döpas på så sätt att själva säkerheten blir det första ledet i ett nytt sammansatt ord, t.ex. bostadslån eller billån. Däremot finns det inget som hindrar en kreditgivare från att kalla bil- och bostadslån, riktade till privatpersoner, för konsumentkrediter. Den som står i begrepp att ta en konsumentkredit bör således vara extra noga med att granska villkoren för lånet.

Konsumtionslån samma som konsumentkredit

I bankernas kreditutbud likställs i regel konsumentkrediter med konsumtionslån; nämligen blancolån riktade till privatkonsumenter. Du som väljer att ansöka om en konsumentkredit behöver därför, med största sannolikhet, inte ange någon pant för lånet i låneansökan.