Studielån är ett begrepp som hänför sig till de studentkrediter som administreras av CSN

Sponsrade länkar

Begreppet studielån åsyftar i allmänhet den statligt subventionerade lånedel som förmedlas av CSN. Detta lån är i skrivande stund det mest förmånliga studentlånet på dagens marknad.

Sponsrade länkar

Termen studielån hänför sig i normalfallet till den lånedel som ingår i det statliga studiemedlet (bidrag + lån). Lånedelen varierar något i fråga om beloppsstorlek; för studerande som passerat 50 år är lånedelen märkbart högre än för yngre studenter, som tack vare fler år på arbetsmarknaden bedöms ha en bättre återbetalningsförmåga än äldre låntagare.

Förmånligt lån med hypoteksränta

Det statliga studielånet från CSN har en ränta som slår många hypotekslån med hästlängder. I skrivande stund är den effektiva räntan 2.9 procent. Bankernas studentkrediter erbjuder i bästa fall en ränta på mellan sex och sju procent. I gengäld är studiemedlet från CSN kopplat till vissa motkrav; som student måste man kunna uppvisa godkända studieresultat på 75 procent av det antal högskolepoäng som utgjort grund för det tidigare studiemedlet. Den som studerat på halvtid (15hp per termin) och fått studiemedel motsvarande samma studietakt bör således ha klarat 11.25hp per termin för tillträde till vidare studielån.

Studielån för studier utomlands

Den som studerar på högskola eller universitet i utlandet har under vissa omständigheter rätt att få svenskt studielån från CSN. I synnerhet om studierna sker inom ramen för ett utbytesprogram, t.ex. Erasmus. Svenska medborgare, som är permanent bosatta utomlands och inte är behöriga att bedriva högskolestudier i Sverige, har inte rätt till svenskt studiemedel.