En betalningsanmärkning innebär begränsade möjligheter att bli beviljad ett telefonlån

Sponsrade länkar

En eller flera betalningsanmärkningar utgör i regel inte något hinder för telefonlån – eller smslån som kredittypen också kallas. I kombination med total avsaknad av inkomst kan emellertid betalningsanmärkningen bli ett hinder för lån.

Sponsrade länkar

Relaterade ämnen

Jämfört med tidigare är det numera mycket enkelt att få lån via en vanlig mobiltelefon – även för utsatta personer med betalningsanmärkningar. När kreditgivarna bedömer om personen bakom en låneansökan har den återbetalningsförmåga som krävs för lånet, vägs i regel positiva faktorer mot negativa dito. En betalningsanmärkning kan således uppvägas av en stabil inkomstsituation eller tillgångar i form av kapital eller fastigheter. Ifall en betalningsanmärkning kombineras med någon av följande belastningar för privatekonomin, kan man i regel räkna med avslag på sin ansökan om telefonlån:

  • Obefintlig eller mycket låg taxerad inkomst.
  • Många kreditprövningar och ett högt totalt skuldsaldo.
  • Skulder hos KFM (Kronofogdemyndigheten).
  • Tidigare utmätningar och skuldsaneringar (trots att ingen betalningsanmärkning är synlig för närvarande).
  • Hushållets samlade skuldsituation ifall den är ovanligt eller orimligt hög i förhållande till hushållet disponibla månadsinkomster.

Flera betalningsanmärkningar kan ge avslag

Tänk på att olika kreditgivare har skiftande villkor för sina telefonlån. En del långivare avslår helt sonika alla ansökningar från personer med anmärkningar på tidigare betalningar, medan andra accepterar en anmärkning. För personer som har en handfull tidigare anmärkningar är det emellertid snarare regel än undantag att en låneansökan avslås. Flera betalningsanmärkningar tyder nämligen – enligt kreditgivarnas bedömningar – på gravt bristande förmåga att ta ansvar för privatekonomiska åtaganden.