Garantin går förlorad vid begagnatleasing av bil

Sponsrade länkar

Den största fördelen med att leasa en begagnad bil är de något lägre räntekostnaderna. Däremot har man inte samma utbud av garantier och serviceavtal som hos nybilar.

Sponsrade länkar

En av fördelarna med att leasa begagnad bil är att man sänker räntekostnaden jämfört med att leasa en fabriksny bil. I tider då räntan är hög kan begagnatleasing således framstå som ett jämförelsevis lönsamt alternativ. Den som funderar på att leasa en begagnad bil bör dock vara medveten om följande:

  • Det är inte tillåtet för företagare att leasa en begagnad bil för vilken moms redan har betalats. Som företagare kan man naturligtvis ändå köpa redan momsbeskattade fordon och istället använda dem som en tillgång i företaget.
  • Däremot är det fullt möjligt att leasa en begagnad bil som varit en tidigare leasingbil. Merparten av dem som leasar en ny bil väljer nämligen att inte köpa loss den efter att leasingavtalet löpt ut. Istället väljer dessa kunder att teckna ett kontrakt på en ny leasingbil. Den gamla bilen står då till marknadens förfogande.
  • Begagnade bilar har samma förmånsvärde som nya fordon. Förmånsvärdet sjunker nämligen inte trots att bilen åldras och minskar i värde.
  • En begagnad bil för med sig merkostnader i form av service och reparationer som inte täcks av garantin. Dessutom blir försäkringspremien högre med anledning av att vagnskadegarantin löpt ut.

Stort utbud av begagnade leasingbilar

Utbudet av begagnade leasingbilar är stort och som spekulant på dessa är riskerna få – förutsatt att det rör sig om en nyare begagnad bil. En bil med ett halvår på nacken har t.ex. väsentligt lägre räntekostnader än en motsvarande fabriksny bil – och kvalitetsskillnaden jämfört med motsvarande nya bil är i praktiken försumbar.