En betalningsanmärkning utgör i regel hinder för ett billån

Sponsrade länkar

Praxis hos storbankerna är att neka billån till alla låntagare med betalningsanmärkningar sedan tidigare. Marknaden håller dock på att ändras till fördel för utsatta låntagare.

Sponsrade länkar

Storbankerna ser fortfarande betalningsanmärkningar som varnande exempel på oaktsamhet vad gäller tidigare betalningsåtaganden. Således kan den som ansöker om alla typer av lån – däribland billån – räkna med avslag på sin låneansökan. Trenderna på kreditmarknaden pekar emellertid mot att bankerna framöver kommer att bedöma låntagarnas återbetalningsförmåga i form av en s.k. kreditscoring. Detta innebär i praktiken att banken väger positiva faktorer mot negativa; en betalningsanmärkning kan således kompenseras av ett ansenligt buffertsparande eller en hög månadslön.

Billån från udda kreditgivare

Som låntagare bör man alltid – i första hand – ansöka om billån från storbankerna, som i regel erbjuder de mest förmånliga räntevillkoren. Den som blir nekad lån från storbankerna kan istället vända sig till udda kreditgivare med bas på nätet. Tänk dock på att dessa kreditgivare är förbundna med sämre villkor än vad de traditionella bankerna erbjuder. Detta beror dels på att de nätbaserade aktörerna sällan accepterar bilen som säkerhet för lånet, dels på att kreditgivarna riktar sig till s.k. riskgrupper och därmed får högra kostnader för indrivningar och – i värsta fall – uteblivna betalningar.

Utvalda aktörer erbjuder acceptabla räntor

Den som sovrar länge på nätet kan i sällsynta fall stöta på enskilda kreditgivare, vars räntesatser kan konkurrera med storbankernas dito. ICA-banken och Forex bank brukar t.ex. erbjuda godtagbara räntevillkor – dessa är i regel något mer tillmötesgående mot personer med betalningsanmärkningar än de traditionella storbankerna.