Handelsbankens billån med inteckning i fordonet

Sponsrade länkar

Handelsbanken erbjuder billån med något mer lukrativa villkor än Nordea. Den effektiva räntan är i skrivande stund något högre hos Handelsbanken än hos Nordea.

Sponsrade länkar

Handelsbanken erbjuder ett unikt billån för vilket bilen kan fungera som säkerhet. Bilen, som kan vara antingen ny eller begagnad, kan köpas från valfri återförsäljare eller privat. Den effektiva räntan uppgår i skrivande stund till omkring åtta procent – med andra ord någon procent högre än motsvarande billån från Nordea (tänk dock på att räntan sätts individuellt; de räntor som presenteras på hemsidan är således enbart att betrakta som rikträntor). Å andra sidan är lånevillkoren betydligt friare än hos Nordea, t.ex. i följande avseenden:

  • Handelsbanken erbjuder billån med annuitet.
  • Banken godkänner – som enda bank i Sverige – att bilar som köpts privat fungerar som säkerhet för lånet.
  • Man behöver inte ha valt ut en personbil i samband med att låneansökan lämnas in. Kunder som ännu inte kan koppla krediten till ett specifikt objekt kan istället ansöka om ett lånelöfte, som kommer till kundens kännedom inom 24 timmar förutsatt att ansökan lämnats in online.
  • Sist men inte minst – Handelsbankens räntor är rörliga liksom Nordeas dito. Detta innebär att lånet när som helst kan slutamorteras utan att kostnader för ränteskillnadsersättning tillkommer.

Villkor förbundna med Handelsbankens billån

Handelsbankens billån är emellertid långt ifrån kravlösa. T.ex. begränsar banken lånet till att omfatta 80 procent av inköpspriset. Som låntagare får man således vara beredd på att kunna åberopa en kontantinsats eller inbytesbil med ett värde motsvarande 20 procent av bilens slutpris.