Nordeas billån är att betrakta som mycket traditionella

Sponsrade länkar

Nordea är en av få storbanker som erbjuder ett skräddarsytt billån för vilket bilen fungerar som säkerhet. Som låntagare kan man köpa bil från valfri professionell bilhandlare.

Sponsrade länkar

I vårt tycke är Nordeas billån ett av de mest förmånligaste bilfinansieringsalternativen på den svenska marknaden. Billånet är bundet till en säkerhet – själva fordonet – vilket innebär att räntan är att betrakta som högst konkurrenskraftig. Den effektiva räntan pendlar mellan 5 och 7 procent beroende på variabler såsom lånebeloppets storlek, löptidens längd samt vilken amorteringsform man väljer. Lånet är i skrivande stund förbundet med följande specifika villkor:

  • Bilen måste köpas hos en professionell återförsäljare. Banken godtar inte inteckning i bilar som köpts privat.
  • Minst 20 procent av bilens pris måste betalas i form av en kontantinsats. Kontantinsatsen kan ersättas av en inbytesbil med motsvarande värde.
  • Det lägsta lånebeloppet uppgår i skrivande stund till 100 000 kronor. Detta innebär att bilens pris minst måste uppgå till 125 000 kronor (lånebelopp plus kontantinsats).
  • Fordonet får inte överskrida en ålder på 15 år vid löptidens utgång – den längsta löptiden är i skrivande stund åtta år.
  • Ovanstående implicerar indirekt att banken ställer vissa krav på amorteringstakt.

Billån med rak amortering

Nordeas billån är förbundet med en rak amorteringstakt. Löptiden är däremot flexibel och får bestämmas fritt av låntagaren. Det är däremot inte möjligt att fritt skräddarsy annuitet; detsamma gäller amorteringsfrihet. Dessa restriktioner finns förhanden med anledning av att en bil inte kan anses ha samma bestående värde som t.ex. en bostadsfastighet.