I Sverige är praxis att dyrare bilar köps på kredit – s.k. billån

Sponsrade länkar

I de fall ett företag erbjuder bilfinansiering är begreppet synonymt med ett billån; bilen köps vanligen på avbetalning. Det företag som avyttrar bilen står i regel värd för lånet.

Sponsrade länkar

När en bilhandlare föreslår olika finansieringsalternativ i samband med ett bilköp bör man som köpare utgå ifrån att bilfinansiering sannolikt betyder allt annat än kontant betalning. Begreppets vanligaste betydelse är ett köp på avbetalning, där det bilföretag som säljer bilen också står värd för lånet. I många fall erbjuds mycket förmånliga räntevillkor – men i gengäld är priset på bilen också något högre än vad som är brukligt. På så sätt kan bilföretaget kompensera de ränteförluster som ett s.k. räntefritt lån skulle medföra i de fall bilens pris hade varit helt och hållet marknadsmässigt. Tänk också på att bilfinansiering kan avse följande:

  • En variant av leasing, där bilen inledningsvis hyrs till en fast månadskostnad och sedan köps loss i sin helhet eller returneras till bilföretaget.
  • En sedvanlig bilkredit för vilken bilen fungerar som säkerhet. Bilhandlaren – som samtidigt bedriver bankverksamhet – beviljar ett lån i from av en klumpsumma. Bilen betalas således i sin helhet och låntagaren amorterar månadsvis till bilfirmans separata bankavdelning. Endast större bilfirmor erbjuder denna typ av verksamhet – Volvos bankavdelning heter t.ex. Volvofinans. Här kan man som privatkund även disponera övriga vanligt förekommande banktjänster.

Bundet till bilhandlaren

När en bilhandlare talar om olika finansieringsalternativ är dessa i regel bundna till bilhandlarens egna avbetalnings- och kreditmöjligheter. Bilhandlare åsyftar således ytterst sällan finansiering via externa banker och kreditinstitut.