För bankernas billån gäller att fordonet fungerar som säkerhet för lånet

Sponsrade länkar

Att låna med bilen som säkerhet är ett bra finansieringsalternativ för personer som inte kan frigöra kontanter genom att belåna sin bostad. Tänk på att bankerna är restriktiva med att godta privatköpta bilar som säkerhet.

Sponsrade länkar

För bilköpare är billån med bilen som säkerhet ett högintressant alternativ; denna typ av billån har t.ex. lägre ränta än storbankernas billigaste blancokrediter. Som låntagare bör man emellertid komma ihåg att bankerna – generellt sett – inte värderar bilar som lika trygga säkerheter för lån som t.ex. bostäder och andra fastigheter. Detta implicerar följande:

  • Det är svårt – de facto nästintill omöjligt – att bli beviljad ett billån med annuitet eller amorteringsfrihet. Bankerna kräver nämligen att billånet amorteras i åtminstone samma takt som bilen minskar i värde. Detta för att värdet på säkerheten aldrig ska understiga restskulden.
  • Bankerna ställer vissa grundkrav på bilens ålder, skick och körsträcka. Det är t.ex. vanligt att bankerna inte godtar privatköpta bilar, importbilar och bilar äldre än 8-9 år som säkerhet för ett lån. Som låntagare har man således en begränsad begagnatmarknad att sovra på. Om man t.ex. skulle hitta drömbilen hos en privat säljare kan det mycket väl hända att man tvingas ansöka om blancolån istället för ett billån med säkerhet.

Snäv marknad för billån med säkerhet

Långt ifrån alla banker förmedlar billån för vilka det köpta fordonet kan fungera som säkerhet. Ännu ovanligare är det att bankerna är flexibla gentemot kunderna i fråga om att låta kunden själv bestämma ålder, inköpsställe och märke. Den som vill ha maximal valfrihet beträffande dessa variabler bör istället försöka frigöra pengar på annat sätt – t.ex. genom att låta banken få ytterligare inteckning i den egna bostaden.