Swedbanks billån – en trygg storbankslösning

Sponsrade länkar

Swedbank erbjuder ett konkurrenskraftigt billån för personer som står i begrepp att köpa bil via auktoriserad återförsäljare. Banken godtar således inte inteckning i bilar som köpts privat.

Sponsrade länkar

Swedbanks billån är riktat till personer som står i begrepp att köpa bil via auktoriserad handlare. Själva avbetalningskontraktet på bilen måste tecknas innan bilen levereras – och lånet får maximalt omfatta 80 procent av bilens värde. Det minimala lånebeloppet uppgår till 30 000 kronor. Lånet är förbundet med en rörlig ränta, som i skrivande stund uppgår 6.67 procent. Övriga villkor för billånet från Swedbank:

  • Det faktum att lånet är förbundet med rörliga räntor innebär att man – när som helst – kan lägga in extra amorteringar utan att behöva betala ränteskillnadsersättning till banken.
  • Bilens ålder får inte överskrida 12 år vid löptidens slut. Banken erbjuder anpassad amorteringstakt i förhållande till bilens förväntade värdeminskning.
  • Löptiden för lånet varierar mellan ett och åtta år beroende på bilens ålder.

Blancolån för bilar köpta på den privata marknaden

Bilköpare, som vill spara en slant på att köpa sin bil privat, kan tyvärr inte dra nytta av Swedbanks billån; istället är man hänvisad till bankens blancolån med betydligt sämre räntevillkor. För dessa kunder finns en rad mer förmånliga lån att tillgå hos andra aktörer på marknaden. Handelsbanken och Mymoney erbjuder exempelvis billån till privatpersoner som köpt sin bil på den privata begagnatmarknaden – t.ex. via Blocket eller någon annan försäljningssida. Även andra regelrätta blancolån kan erbjuda lägre räntor än Swedbanks dito.