Billån i kombination med kontantinsats är ett förträffligt finansieringsalternativ

Sponsrade länkar

För personer som inte vill belåna sin bostad är det i särklass bästa billånet en kombination av kontantinsats och banklån med bilen som säkerhet.

Sponsrade länkar

Personer som har möjlighet att låna med inteckning i sin befintliga bostad har möjlighet att finansiera sitt bilköp på ett mycket förmånligt sätt. Bilköpare utan denna möjlighet bör istället hålla utkik efter lån för vilka bilen fungerar som säkerhet. Merparten av de nationella storbankerna erbjuder denna typ av krediter – dock med högst varierande ränta. I tider med låg ränta blir emellertid inte merkostnaden för en belånad bil särskilt hög jämfört med om den istället hade köpts kontant. Räntan är avdragsgill och kontanterna hade sannolikt givit bättre avkastning på annat håll.

Bankerna kräver kontantinsats

Bilars gradvisa värdeminskning gör att bankerna – på förekommen anledning – inte anser bilar vara lika tillförlitliga säkerheter för lån som t.ex. bostäder. Av denna anledning är räntan på billån i regel något högre än på bostadslån. Likaså brukar bankerna utkräva en större kontantinsats vid bilköp än vid bostadsköp.

Belåna bostaden för bästa ränta

Det i särklass billigaste finansieringsalternativet är sammanfattningsvis ett lån med inteckning i ens bostad. Detta alternativ är naturligtvis inte tillgängligt för personer som inte äger sitt boende. För denna låntagargrupp är banklån för vilka den köpta bilen fungerar som säkerhet (vanligtvis benämnda billån) det bästa kreditalternativet. Därefter kommer fackliga medlemslån och bankernas privatlån. Bilhandlarnas räntefria krediter brukar också se bra ut på papperet. Dock bör man komma ihåg att dessa i vanliga fall är kopplade till fordon som säljs till kraftiga överpriser. Genom att höja priset på bilen kan bilhandlare således erbjuda räntefria avbetalningsalternativ som lockbete för ovetande kunder.