Räntan på billån är lägre än på blancolån

Sponsrade länkar

Räntan på billån varierar beroende på vilken kredittyp man väljer. I de fall lånet är kopplat till en säkerhet kan räntan bli riktigt förmånlig. Detsamma gäller s.k. räntefria billån som förmedlas av bilföretag.

Sponsrade länkar

Den som funderar på att finansiera sitt bilköp med lån har en rad olika kreditalternativ att sovra bland. Räntan på billån följer marknadens standardprinciper; med andra ord erbjuder storbankerna lägst ränta – i synnerhet i de fall bilen fungerar som säkerhet för lånet. Storbankernas blancolån står också högt i kurs även om räntan inte kan konkurrera med samma förmånliga villkor som hypotekslånen erbjuder. Den absolut lägsta räntan erhåller emellertid de låntagare som är beredda att frigöra kontanter genom att belåna sin befintliga bostadsrätt eller villa. Sammanfattningsvis bör man således prioritera någon form av lån med säkerhet.

Bilhandlarnas räntefria lån – en sanning med modifikation

Bilhandlarna lockar ofta med s.k. räntefria billån – i regel fungerar bilen som säkerhet för dessa lån. Tänk dock på att bilhandlarna kan erbjuda s.k. räntefria lån genom att begära ett högre grundpris för bilen. På så sätt kan bilhandlarna dölja räntan på ett fullt lagligt sätt. Som kund kan man enkelt kontrollera den dolda räntan genom att fråga bilhandlaren vilket pris som hade gällt ifall bilen istället hade betalats kontant. Skillnaden mellan kontantpris och avbetalningspris kan således betraktas som en dold räntekostnad.

Billån med bilen som säkerhet – ett säkert kort

Den som vill slippa knyta sin bostad till ett kortsiktigt billån, kan under vissa förutsättningar låna pengar med bilen som säkerhet hos en handfull storbanker. I sådana fall brukar emellertid bankerna ställa vissa krav på bilens ålder; likaså brukar bankerna kräva en viss amorteringstakt som motsvarar bilens värdeminskning. På så sätt motsvarar säkerhetens värde alltid den kvarvarande restskulden. Att låna amorteringsfritt, eller med annuitet, är med andra ord sällan möjligt i fråga om ett billån för vilket det införskaffade fordonet fungerar som säkerhet.