Bankerna lånar i regel ut 100 procent av bilens värde

Sponsrade länkar

Det är fullt möjligt att få ett billån utan kontantinsats. Men tänk på att amortera skulden i minst samma takt som bilen minskar i värde.

Sponsrade länkar

I normala fall kräver bilhandlarna att den som köper bil kan åberopa en kontantinsats eller en inbytesbil som motsvarar minst 20 procent av värdet på den nya eller begagnade bil som köpet avser. I strikt bemärkelse är det inte lagligt att köpa bil utan kontantinsats, men flexibiliteten på dagens kreditmarknad gör det omöjligt för kreditgivare och bilhandlare att kontrollera om en köpares kontantinsats består av lånade eller likvida medel. Det är nämligen enkelt för en köpare att ta ett blancolån hos en kreditgivare, som sedan används som kontantinsats.

Bilhandlarnas lån kräver sällan kontantinsats

Bilhandlarna beviljar ofta lån i form av avbetalningsköp utan att kräva någon form av kontantinsats. Som låntagare bör man emellertid tänka på att lägga upp amorteringstakten på ett sådant sätt att restskulden aldrig överskrider bilens värde. Tänk i detta sammanhang på att det kan vara svårt att värdera en bil objektivt. I regel gäller dock att okända märken sjunker i värde snabbare än kända dito. Likaså har bilar som inte genomgått service – eller körts ovanligt mycket – en benägenhet att sjunka i värde snabbare än servade bilar med normal körsträcka.

Billån med amorteringsfrihet – ett dåligt alternativ

Bankerna accepterar varken amorteringsfria lån eller annuitetslån i de fall bilen fungerar som säkerhet för lånet. Däremot är det fullt möjligt att finansiera ett bilköp genom att ta ett blancolån med annuitet eller amorteringsfrihet. Generellt gäller att denna typ av lån bör undvikas; detta av den enkla anledningen att bilen i värsta fall betalas först efter att den skrotats.