En klar majoritet av alla mikrolån söks numera över nätet

Sponsrade länkar

Mikrolån på nätet brukar vara att föredra framför motsvarande krediter via sms. genom att ansöka online slipper man betala avgifter till mobiloperatör och långivare.

Sponsrade länkar

I skrivande stund är mikrolån, som beviljas efter ansökan på nätet, mer populära än motsvarande smslån. Detta trots att smslånen för några år sedan var pionjärer på marknaden för små, snabba lån – åtminstone här i Norden. Anledningen till att mikrolån på nätet vunnit terräng är i första hand förbunden med mobiltelefonernas snabba utveckling – i kombination med tillgången till internet på offentliga platser. Det är t.ex. möjligt att ansöka om mikrolån online direkt via mobiltelefonen – förutsatt att telefonen är försedd med webbläsare. På så sätt kan man kringgå de dyra SMS-avgifter som är förbundna med traditionella smslån.

Snabb handläggning av mikrolån på nätet

Behandlingstiden för en låneansökan som lämnats in online tar lika lång tid i anspråk som motsvarande ansökan om smslån; räkna således med svar inom någon eller några minuter. För personer med betalningsanmärkningar kan handläggningen ta ytterligare tid. Till saken hör dock att själva utbetalningen av lånen kan dra ut på tiden. Hur snabbt pengarna blir tillgängliga beror i första hand på den utbetalande banken och huruvida banken har upprättat specialavtal om snabba utbetalningar med berörd kreditgivare.

Mikrolån på nätet populära i Sverige

En vanlig myt, som gärna framhävs på marknaden för mikrolån, är att mikrolånen är jämförelsevis populära i Sverige pga. de större bankernas snäva öppettider. Tyvärr motsvarar detta påstående knappast sanningen, då mikrolån och vanliga banklån, med hänvisning till ränteskillnader, inte kan jämföras rakt av. Snarare har mikrolån online blivit populära pga. en kulturellt betingad – delvis osund – lånekultur som är förhållandevis utpräglad i Sverige. Den väl utbyggda infrastrukturen avseende internet bidrar stort till spridningen av detta utlåningsfenomen.