Endast ett fåtal långivare på marknaden för mikrolån gör en inkomstkontroll med Skatteverket

Sponsrade länkar

Inkomstkraven för mikrolån i alla storleksklasser är låga till den grad att det i princip räcker med ett och annat ströjobb för att en låneansökan ska kunna bifallas.

Sponsrade länkar

Marknaden för mikrolån utmärker sig generellt sett genom mycket låga lånevillkor. Mindre mikrolån på 500 eller 1000 kronor är, hos en handfull kreditaktörer, helt befriade från några som helst inkomstkrav; ett faktum som i klartext gör lånen tillgängliga för nolltaxerare. Hos övriga kreditaktörer är kraven likaledes i princip obefintliga; den som kan åberopa en taxerad förvärvsinkomst på 20 000 kronor får t.ex. tillgång till mikrolån, med en månads löptid, på upp till 2000 kronor. Ju högre lånebelopp som en låneansökan avser, desto högre blir inkomstkravet. Det maximala inkomstkravet i fråga om mikrolån brukar pendla mellan 50 000 och 100 000 kronor.

Ansökan granskas mot föregående årsinkomst

Den som ansöker om mikrolån bör i första hand ta i beaktande att låneansökan prövas i förhållande till den inkomst som tagits upp i senaste deklarationen. Detta innebär att den som kan åberopa en inkomst i sin senaste deklaration kan få lån trots att man i samband med ansökningsförfarandet helt saknar inkomst. Likaså kan personer med en förhållandevis stabil inkomstsituation nekas lån ifall man inte haft någon inkomst under föregående taxeringsår. Det kan därför löna sig att överklaga ett felaktigt beslut – och att scanna in kopior på de senaste lönespecifikationerna som bilagor till överklagandet.

Inkomst av alla typer godtas

I fråga om mikrolån godtas alla typer av inkomster; långivarna särskiljer således inte inkomst av tjänst och t.ex. ränteinkomster; något som ofta är fallet när man ansöker om större lån – t.ex. hypotekslån inför ett bostadsköp.