Mikrolån på 5000 kronor utgör i merparten av fallen taket för denna typ av småkrediter

Sponsrade länkar

På marknaden för mikrokrediter är det praxis att 5000 kronor utgör det absoluta taket för mindre snabblån. Ett lån på 5000 kronor kostar i normalfallet mer än 1000 kronor.

Sponsrade länkar

Löptiden för mikrolån – oavsett belopp – uppgår vanligen till en månad. Således omsluter löptiden alltid minst en löneutbetalning; förutsatt att låntagaren har ett förvärvsarbete med månatliga insättningar på lönekontot. Tänk dock på följande:

  • För majoriteten av de svenska hushållen är det mycket svårt att återbetala 5000 kronor inom 30 dagar. Således bör man – om man känner minsta tveksamhet inför återbetalningen – leta efter mikrolån med längre löptider.
  • Räkna med att kostnaden för ett mikrolån på 5000 kronor uppgår till minst en tusenlapp; något högre om du har en eller flera betalningsanmärkningar på ditt samvete.
  • Räkna även med att långivaren ställer krav på en viss förvärvsinkomst; inkomstkrav på 100 000 kronor hör till praxis i fråga om 5000-kronorslån.
  • Handläggningen av mikrolånet förlöper helt automatiskt och som låntagare får man således svar inom några minuter. Själva utbetalningen kan dock dröja – särskilt ifall man ansöker om lånet utanför ordinarie kontorstid.

Alternativ till dyra mikrolån

Som låntagare bör man alltid göra en inventering av ens befintliga krediter innan man ansöker om nya, olönsamma lån. Kanske förfogar man över en outnyttjad kort- eller kontokredit? Att använda kreditkort – eller låna av sig själv som det så vackert heter – är betydligt billigare än att ta ett mikrolån. Som kuriosa kan nämnas att kreditkortens räntefria gratisperiod i regel är längre än mikrolånens löptid – och mikrolånen är, som påpekas ovan, allt annat än gratis.