Den som önskar låna 2000 kronor har en rik flora av kreditgivare att sovra bland

Sponsrade länkar

Personer med ett lånebehov på 2000 kronor måste tyvärr vända sig till dyra mikrolån – antingen online eller via sms. Storbankernas blancolån börjar nämligen i beloppsintervallet 5000 till 10 000 kronor.

Sponsrade länkar

Begreppet mikrolån är en gemensam beteckning för de små blancolån som erbjuds av SMS- och nätbaserade kreditaktörer. Lånebelopp i denna storleksklass återfinns enbart i nämnda kreditform; de större bankerna lånar nämligen ogärna ut belopp i denna storleksklass eftersom handläggningen av dylika småbelopp skulle te sig olönsam. På marknaden för mikrolån sker handläggningen emellertid helt automatiskt. Övrig karakteristik för små mikrolån:

  • Lånebeloppen befinner sig i ett intervall mellan 500 och 5000 kronor. Beloppet 2000 kronor hör således till de vanligaste kreditbeloppen på denna marknad.
  • Utbetalningen till mottagarkontot tar några minuter – under förutsättning att banken får en utbetalningsorder under kontorstid. Den som ansöker på kvällar och helger får däremot vänta på pengarna till nästkommande vardag.
  • Ett mikrolån på 2000 kronor har vanligen en löptid på 30 dagar. Endast i sällsynta fall överskrider löptiden en månad.
  • För ett mikrolån är inkomstkravet vanligen ca 50 000 kronor om året.

Priser på mikrolån på 2000 kronor

Ett mikrolån på 2000 kronor bör inte kosta mer än en fjärdedel av den lånade summan. Lån som är dyrare än så är inte marknadsmässiga ens inom ifrågavarande kreditbransch. Tänk dock på att kreditgivare, som erbjuder lån till personer med betalningsanmärkningar, brukar utkräva lite högre räntor – detta för att kompensera eventuella merkostnader för indrivning via inkassobolag.