Tips och risker med direktlån på 5000 kronor

Sponsrade länkar

Merparten av de 5000-kronroslån som beviljas på den svenska kreditmarknaden hör till kategorin snabblån. Själva löftet är dock betydligt snabbare än utbetalningen, som i värsta fall kan bli en utdragen historia.

Sponsrade länkar

Relaterade ämnen

Direktlån – olika belopp

Utbudet av snabblån på 5000 kronor – med direkt utbetalning – är ganska begränsat. Dels på grund av att lånebeloppet 5000 kronor ofta utgör snabblånens maximala tak, dels för att få kreditgivare på marknaden för snabblån har möjlighet att sätta in pengarna direkt på respektive mottagarkonto. Detta har sin grund i att tillsynsmyndigheten för snabblån – Konsumentverket – har bromsat de tidigare rekordsnabba utbetalningarna av snabblån. Ett lån på 5000 kronor kan således beviljas direkt – men själva utbetalningen kan dröja lika länge som utbetalningen av motsvarande banklån.

Karakteristika för 5000-kronorslån

Bara en försvinnande liten del av 5000-kronorslånen betalas således ut direkt till låntagarna. Den som ansöker om lån under helgen – eller kvällstid – kan i värsta fall behöva vänta på pengarna till nästkommande vardag. Således gör sig snabblånen inte längre förtjänta av sitt namn. Tänk vidare på följande:

  • Större snabblån på 5000 kronor är förbundna med längre handläggningstid än mindre dito. För att spara tid kan man således ansöka om två eller tre mindre snabblån (om totalt 5000 kronor) hos skilda aktörer. På så sätt kan handläggningen – och därmed även utbetalningen – påskyndas något.
  • Ett lån på 5000 kronor kostar minst en tusenlapp i ränta. Detta oavsett om lånet delas upp i flera mindre lån eller lånas i form av en klumpsumma. Löptiden för ett samlat 5000-kronorslån uppgår vanligen till några månader – ytterst få kreditaktörer kräver att summan ska slutamorteras på en månad. Tänk dock på att den som ansöker om flera parallella smålån kan tvingas att återbetala alla lån inom 30 dagar.

Det bör åter betonas att ytterst få 5000-kronorslån är regelrätta direktlån. Således bör man, i möjligaste mån, sovra bland alternativa krediter. T.ex. bland befintliga kortkrediter, liggande kontokrediter och bankernas småskaliga privatlån.