Lån på 4000 kronor beviljas i normalfallet på någon minut

Sponsrade länkar

Marknaden för direktlån på 4000 kronor avviker inte märkbart från motsvarande marknad för andra närliggande lånebelopp. Efterfrågan på 4000-kronorslån med direkt utbetalning är enorm – men utbudet är desto skralare.

Sponsrade länkar

Relaterade ämnen

Direktlån – olika belopp

Efterfrågan på mikrolån i storleksklassen 4000 kronor är enorm; de facto hör detta belopp till de mest efterfrågade på marknaden. Men tyvärr är utbudet av aktörer som verkligen tillhandahåller direktlån ganska skralt, åtminstone med hänvisning till den stora efterfrågan. Detta faktum har sin grund i följande problematik:

  • De utbetalande bankerna bromsar in utbetalningsuppdrag från kreditaktörer med säte på den nätbaserade marknaden för mikrokrediter. Detta sker på uppdrag av tillsynsmyndigheten för snabblån – Konsumentverket. Myndigheten bromsade rekordsnabba utbetalningar av snabblån med motiveringen att skydda låntagarna mot skuldsättning, betalningsanmärkningar och spontana köp.
  • Bankerna är många om att samarbeta med nämnda myndighet, då en utdragen utbetalningsprocess skapar en snedvriden marknad, som tilldelar bankernas egna kreditalternativ konkurrensfördelar – i skenet av att bankerna värnar om enskilda privatpersoners ekonomi.

Kännetecken för direktlån på 4000 kronor

Som låntagare bör man – med hänvisning till ovanstående – notera att dagens snabblån inte marknadsförs som direktlån, utan snarare som lån med direkta besked. Med andra ord – man betalar skyhöga räntor för direktlöftet om pengarna. I fråga om ett 4000-kronorslån kan emellertid själva utbetalningen dröja ända fram till nästkommande bankdag. I övrigt gäller att s.k. direktlån på 4000 kronor kostar ca en tusenlapp i ränta. Löptiden är då 30, 45 eller 60 dagar. I sällsynta fall kan amorteringen delas upp på tre månadsfakturor.