En förutsättning för direktlån är att låneansökan behandlas under en vardag

Sponsrade länkar

Fram till år 2008 kunde låntagare ohämmat ansöka om direktlån – och få sina pengar inbetalda några minuter efter att krediten beviljats. Idag har spelreglerna hårdnat på denna marknad.

Sponsrade länkar

Relaterade ämnen

Direktlån – olika belopp

De rekordsnabba smslånen, som introducerades på den svenska lånemarknaden år 2005, uppmärksammades av Kronofogden och media cirka tre år efter lanseringen. Vid denna tidpunkt hade såväl Kronofogden som Konsumentverket kritiserat det faktum att pengarna betaldes ut utan vare sig kreditprövning eller krav på ekonomisk säkerhet. Kritiken från myndighetshåll ledde – föga förvånande – till att följande sanktioner vidtogs:

  • Bankerna ströp – i somliga fall med omedelbar verkan – utbetalningar från de kreditinstitut som omnämndes i myndigheternas varningsrapporter.
  • I andra fall ändrade bankerna avtal med långivarna. De ändrade avtalen innebar bromsade utbetalningar av lånade pengar. Detta för att förhindra oplanerade impulsköp från låntagarnas sida.

Direktlån till bankkonton – dagens situation

De sanktioner som omnämns ovan lever i mångt och mycket kvar än idag. I somliga fall har långivarna dock lyckats förhandla fram specialavtal som gör det möjligt att låna pengar direkt – enligt de gamla premisserna för snabblån. Men i andra fall bromsar bankerna fortfarande alla direktlån från kreditgivare som gjort sig kända på marknaden för snabbkrediter. Den som är mån om att låna pengar med direktutbetalning, bör därför granska de avtal som utarbetats mellan långivaren och mottagarbanken. I de fall denna detaljinformation inte framgår av hemsidan bör man istället vända sig till långivarens kundtjänstavdelning.