Företagslån följer huvudsakligen samma praxis som privatlån

Sponsrade länkar

Företag har möjlighet att ansöka om samma typ av banklån som privatpersoner. Banken kan i vanlig ordning kräva inteckning i företagets egendom. Till skillnad från privata banklån är företagslån förbundna med höga likviditetskrav.

Sponsrade länkar

Banker skiljer gärna mellan privatkrediter och företagslån. De svenska storbankerna har t.ex. separata avdelningar för företagslån på sina hemsidor. Kreditutbudet för företag omfattar samma typer av lån som ingår i bankernas utbud av privatkrediter. I regel ställer dock bankerna något högre krav på kontantinsats och likviditet för företag än för privatpersoner.

Säkerheten värderas noga i fråga om hypotekslån

Bankernas värdering av säkerheten för privata hypotekslån (vanligtvis en villa eller en bostadsrätt) brukar gå mycket smidigt. I de fall säkerheten gäller en företagsbyggnad gör banken emellertid en mera grundlig värdering. Dels är värdet på företagsbyggnaden högt jämfört med värdet på en privatbostad, dels är företagsbyggnader (däribland skolor, idrottshallar och kontorslokaler) svåra att avyttra i samband med en eventuell företagskonkurs. En skolbyggnad i en utflyttningskommun kan t.ex. bli svårsåld med anledning av att kommunen saknar barn i skolåldern; tillika en förutsättning för att bedriva skolverksamhet. Värdet på företagsbyggnader är således betydligt mer subjektivt än värdet på bostäder. För att fastställa att säkerheten har ett bestående värde måste banken sålunda – i samband med värderingen – granska marknaden för verksamheten och försöka förutspå hur företagets verksamhet kommer att te sig under hela lånets löptid.

Mindre lån granskas i förhållande till omsättning

Mindre företagslån såsom checkräkningskrediter och kontokrediter är emellertid mycket enkla att få även för företag. När bankerna står i begrepp att bevilja småkrediter får företagets omsättning i princip avgöra utgången för ansökan. Detta gäller särskilt småkrediter med korta löptider.