Med lite tur kan man bli beviljad banklån direkt i samband med ett fysiskt besök på bankkontoret

Sponsrade länkar

Den som ansöker om banklån i samband med ett fysiskt besök på ett lokalt bankkontor, kan i regel få ett lånelöfte inom någon minut. Däremot kan det dröja upp till ett par dagar innan pengarna finns disponibla på kontot.

Sponsrade länkar

Generellt gäller att bankernas handläggningstider för vanliga banklån har minskat drastiskt under det senaste årtiondet. Detta hänför sig i första hand till möjligheten att lämna in sin ansökan online. Den mest påtagliga nackdelen med onlineansökningar är att man som låntagare går miste om förhandlingsmöjligheterna visavi räntan. I fråga om små banklån, med korta löptider, har emellertid någon procents högre ränta sällan någon avgörande betydelse för låntagaren. Den som vill påskynda handläggningen av sin låneansökan bör bland annat gå till väga enligt följande:

  • Lämna in din ansökan tidigt på dagen; gärna i början av veckan för att inte riskera att nästkommande veckoslut fördröjer handläggningen.
  • Ansök företrädesvis hos en bank där du redan är etablerad kund. En bank som känner dig väl kan snabbt skapa sig en uppfattning om din betalningsförmåga.
  • Ifall ansökan avser ett större penningbelopp – lämna in ansökan i samband med ett fysiskt bankbesök. Passa i detta sammanhang på att förhandla ner räntan.

Längre handläggningstider för stora lånebelopp

Mindre blancolån – så kallade privatlån – med kort löptid brukar beviljas snabbt; ofta inom några minuter för den som lämnar in sin ansökan på ett fysiskt blankkontor. Även ansökningar om bankernas konto- och kortkrediter brukar ske snabbt. För hypotekslån och andra lån med säkerhet brukar emellertid handläggningen ta minst ett par dagar. Detta beror i första hand på att bankerna behöver tid för att värdera säkerheten för att fastställa att dess värde är rimligt i förhållande till lånebeloppet.