Handelsbankens styrka ligger i skräddarsydda bostadslån för specifika bostadstyper

Sponsrade länkar

Handelsbanken erbjuder i egenskap av storbank en mängd olika kredittyper; banken anses vara särskilt väl framme inom bostadslån.

Sponsrade länkar

Handelsbankens självklara styrka är hypotekslån för privatpersoner och företag. Till skillnad från många andra storbanker tillhandahåller Handelsbanken en kunnig expertis som på ett objektivt sätt förmår värdera olika typer av egendom, som låntagarna åberopar som pant för sökta hypotekslån. Den renommerade kreditgivaren Stadshypotek tillhandahåller sina tjänster via Handelsbankens kontor; något som torde förklara bankens starka ställning på hypoteksfronten.

Skräddarsydda bostadslån

Utbudet av bostadslån är skräddarsytt för att matcha olika bostadstyper; Handelsbanken erbjuder exempelvis särskilda villalån, lån till fritidshus och bostadsrättslån. Likaså inrymmer bankens kreditutbud särskilda byggnadskreditiv för privatpersoner och företag som vill bygga nytt från grunden. Banken är i vårt tycke ytterst rättvis i fråga om att bestämma räntesatser; något som bland annat beror på den goda förmågan att bestämma den åberopade pantens marknadsvärde. Handelsbanken är vidare ytterst mån om att ge omfattande ränterabatter åt låntagare med god ekonomi. Men man är också – från bankens håll – pigg på att ställa krav på goda ekonomiska referenser – frihet från betalningsanmärkningar är t.ex. ett självklart krav på låntagarna.

Blancolån i vanlig ordning

I egenskap av nationell storbank erbjuder Handelsbanken en rad olika blancolån. Dessa marknadsförs under beteckningen privatlån och förmedlas med rak amortering eller annuitet. Likaså är banken flexibel vad gäller möjligheten att själv avgöra löptid och amorteringstakt. De effektiva räntorna på Handelsbankens blancolån är ungefär att betrakta som marknadsmässiga; detta gäller även bankens direktlån – ett snabblån med låg ränta som beviljas inom 24 timmar efter ansökan.