Traditionellt sett har banklån varit svårtillgängliga för personer med betalningsanmärkning

Sponsrade länkar

För personer med betalningsanmärkningar är det ett konststycke att få banklån trots betalningsanmärkning. Trenderna på lånemarknaden pekar dock till fördel för denna kundgrupp.

Sponsrade länkar

För bara några år sedan innebar en eller flera betalningsanmärkningar per automatik tvärstopp för dem som ansökte om banklån. Men bankerna håller i skrivande stund på att luckra upp sitt snäva regelverk till förmån för denna kundgrupp. Detta sker i kölvattnet av att potentiella bankkunder med betalningsanmärkningar sökt sig till alternativa kreditaktörer på nätet.

Scoringsystem öppnar upp för riskgrupper

De svenska storbankerna har under många år listat upp villkor som låntagaren måste uppfylla i sin helhet för att få tillträde till bankernas blancolån och hypotekslån. Ett av de mest centrala villkoren var – och är de facto fortfarande – avsaknad av betalningsanmärkningar. Men i syfte att inte förlora potentiella kunder till nätbaserade banker, har många storbanker övergått till att bedöma sina kunders betalningsmöjligheter utifrån en s.k. scoring. Detta innebär i korthet att positiva faktorer i låntagarens privatekonomi vägs mot negativa dito – t.ex. betalningsanmärkningar.

Scoring främst i fråga om privatlån

Bankernas kompromissvillighet gentemot låntagarna gäller främst i fråga om privatlån. Vad gäller större krediter – t.ex. hypotekslån – är man fortfarande restriktiv från bankernas sida. Detta kan tyckas paradoxalt med tanke på att hypotekslån alltid är kopplade till en säkerhet. För bankerna skulle det emellertid innebära ett oerhört merarbete att sälja av säkerheten i händelse av att låntagaren missköter sina inbetalningar. Således är kundernas skötsamhet en viktig ledstjärna för bankerna – särskilt i fråga om stora kreditbelopp.