Skandiabanken är konkurrenskraftig inom domänerna bostadslån och större hypotekslån

Sponsrade länkar

Skandiabanken erbjuder en förmånlig kreditflora bestående av såväl bostadslån som blancolån. Banken ger volymrabatter för stora kreditbelopp.

Sponsrade länkar

Skandiabanken är särskilt framstående inom bostadslån och andra hypotekslån. Många kunder lockas av den volymrabatt som banken erbjuder; rabatten går i korthet ut på att låntagare som lånar stora belopp får räntesänkningar enligt en given tabell. På så sätt är man som kund inte lika beroende av att förhandla fram en låg ränta. Skandiabanken förmedlar även en rad kontokrediter och privatlån med högst genomsnittliga räntor.

Generösa villkor för hypotekslån

Hos Skandiabanken får man i regel mycket generösa villkor ifall man har en säkerhet att åberopa. Banken medger t.ex. amorteringsfrihet på bostadslån med maximalt fem år i taget. Likaså är löptiderna generösa – som låntagare kan man amortera tillbaka sitt lån på uppemot 40 år.

Privatlån via Skandiabanken

Skandiabanken förmedlar även privatlån utan säkerhet omfattande belopp upp till 200 000 kronor; dock är lånebeloppet begränsat till att omfatta maximalt 30 procent av ens årsinkomst. Den effektiva räntan på bankens privatlån uppgår i skrivande stund till omkring sju procent. Räntan sätts inte individuellt; alla som får bifall på sin låneansökan kan räkna med samma låga ränta. Banken tar inte heller ut några aviavgifter, vilket ger kunderna en överskådlig bild av det faktiska ränteläget. Skandiabankens privatlån är förbundna med rörliga räntor, vilket innebär att lånet kan slutamorteras när som helst utan att låntagaren debiteras kostnader för ränteskillnadsersättning. För tillträde till Skandiabankens privatlån ska man ha fyllt 18 år och ha en årsinkomst överstigande 90 000 kronor.