Storbankerna är fortfarande svårslagna när det gäller räntenivån

Sponsrade länkar

Den jämförelsevis låga räntan på banklån är det främsta argumentet som talar för bankernas krediter framför motsvarande lån från udda kreditgivare.

Sponsrade länkar

Storbankerna har inte längre monopol på att låna ut pengar till privatpersoner. Sedan något årtionde tillbaka utgör onlinebaserade kreditgivare de förnämsta konkurrenterna till bankernas utlåningsverksamhet. De höga räntorna, som kännetecknar nätbaserade aktörer, har emellertid inte utgjort något reellt hot mot storbankerna. De nätbaserade långivarna har – trots allt – varit en positiv kraft för storbankerna. Genom att erbjuda lån till riskgrupper har de nätbaserade långivarna bidragit till ett naturligt urval på kreditmarknaden, som i korthet inneburit att storbankerna tilldelats den mest förmånliga gruppen låntagare med goda privata finanser.

Räntan på banklån i ett jämförelseperspektiv

Generellt gäller således att storbankernas räntor utgör den förmånligaste räntekategorin bland marknadens tillgängliga kreditinstitut. Något som kan preciseras enligt följande:

  • Alla banklån – även bankernas kortkrediter och blancolån – har lägre ränta än nätbaserade snabblån och smslån.
  • Bankerna erbjuder sina låntagare att själva bestämma lånebelopp och löptid jämförelsevis fritt. Likaså får man välja amorteringstakt (rak amortering eller annuitet) friare än hos onlinebaserade kreditgivare. Vidare tillåts man att binda räntan enligt fritt valda tidsintervall (den minsta bindningsperioden avser vanligen tre månader).

En ytterligare fördel med banklånen är att handläggningstiderna har förkortats avsevärt under senare tid. Den som lämnar in en ansökan om ett medelstort blancolån online kan – i normala fall – få sin ansökan behandlad inom två arbetsdagar. Förutsatt att man har ett bankkonto i samma bank, kan utbetalningen ske direkt efter att ansökan beviljats. De stora bankernas behandling av låneansökan är således inte påtagligt längre än motsvarande handläggningstid hos de nätbaserade aktörerna för snabblån.