Jämför alltid bankernas erbjudanden och slå ut dem mot varandra på förhandlingsbordet

Sponsrade länkar

En jämförelse mellan olika banklån kan löna sig mångfaldigt ur ett räntekostnadsperspektiv; som privatkund kan man spara flera ränteprocent genom att sovra fram ett fördelaktigt banklån som passar ens avsikter och ändamål.

Sponsrade länkar

Många bankkunder håller envist fast vid en och samma bank, trots att det vore lönsamt att byta bank till förmån för ett lån med låg ränta. Många bankkunder finner det således bekvämare att ta banklån med jämförelsevis hög marknadsränta hos sin befintliga bank hellre än att byta till en bank som erbjuder bättre villkor. Den som vill slippa byta bank bör emellertid – i samband med ränteförhandlingar på det befintliga bankkontoret – alltid åberopa den lägsta marknadsräntan och hota med att byta bank ifall den befintliga banken inte kan erbjuda minst samma villkor. Det gäller således att på förhand hämta in offerter från olika banker, som kan visas upp svart på vitt i samband med ränteförhandlingarna.

Bankerna öppnar upp för undantag

Den som jämför räntevillkor för banklån av samma typ bör alltid ta i beaktande att bankerna har rätt att sätta individuella räntor. I praktiken kan man, som bankkund, räkna med att ens befintliga bank är mest tillmötesgående i fråga om att lämna lägre räntor än de fastställda tabellräntorna. Detta gäller särskilt för bankkunder som har ett regelbundet sparande och som har skött sin privatekonomi föredömligt. Vikten av att få ner räntan ökar i förhållande till löptid och lånebelopp. Ett par tiondelsprocent spelar följaktligen stor i fråga om absoluta penningbelopp – särskilt i fråga om ett bostadslån i miljonklassen.

Jämför banklån av samma typ

Sist och slutligen bör framhållas att en jämförelse mellan olika banklån inte blir rättvisande ifall kredittyperna som jämför är alltför olika. Att jämföra hypotekslån med blancolån är t.ex. ett vanligt fel, som leder till missvisande slutsatser beträffande räntan. Ett hypotekslån har av naturliga skäl alltid lägre ränta än ett blancolån utan säkerhet.