Swedbank erbjuder bland annat billån, blancolån och olika typer av hypotekslån

Sponsrade länkar

Swedbank erbjuder ett komplett och heltäckande utbud av hypotekslån och blancokrediter. Befintliga kunder kan i vanlig ordning låna till en särskilt förmånlig ränta.

Sponsrade länkar

Liksom de övriga storbankerna rangordnar Swedbank sina bankkunder i olika förmånskategorier. En av förmånerna för kunder i de högre kategorierna inbegriper möjligheten att låna till en betydligt lägre ränta än de grundräntor som listas på bankens hemsida. På hemsidan framgår även vilken ränta som gäller för olika kundgrupper – men tänk på att räntan i många fall kan förhandlas ner ytterligare.

Billån med fordonet som säkerhet för lånet

Till skillnad från många andra storbanker, erbjuder Swedbank ett förmånligt billån för vilket det köpta fordonet fungerar som säkerhet. Bankens ovillkorliga krav är emellertid att fordonet köpts av en auktoriserad bilhandlare. Vidare får man som låntagare räkna med att banken ställer vissa krav på bilens ålder och på lånets löptid; amorteringen måste t.ex. vara välbalanserad i förhållande till bilens värdeminskning. På så sätt motsvarar säkerhetens (bilens) värde alltid den restskuld som låntagaren har kvar att betala av – tillika en trygghet för banken.

Blancolån till fackligt anslutna

I likhet med de övriga storbankerna erbjuder Swedbank en rad förmånliga blancolån, däribland s.k. fackliga medlemslån. Låntagare som är fackligt anslutna har rätt till nedsatt ränta på lån utan säkerhet. Hos Swedbank kan fackligt anslutna i skrivande stund låna upp till 250 000 kronor utan säkerhet – förutsatt att den som ansöker om lånet är med i antingen LO, TCO eller SACO. Samtliga storbanker erbjuder visserligen fackliga medlemslån – men kravet är att den fackförening man tillhör ska ha upprättat ett samarbete med banken. I fråga om Swedbank gäller lånet således för medlemmar i nämnda fackförbund.