Storbankerna erbjuder vanligtvis de mest förmånliga privatlånen – men så har de också hårda villkor

Sponsrade länkar

Sannolikheten att få napp på ett billigt privatlån beror i hög grad på din förhandlingsskicklighet. Bankerna lägger stor vikt vid ordnad privatekonomi och är beredda att ge stora ränterabatter till skötsamma låntagare.

Sponsrade länkar

En gemensam nämnare för alla privatlån är att bankerna gör en ingående granskning av den sökandes förutsättningar att återbetala beloppet; något som i synnerhet gör sig gällande hos större privatlån. Eftersom privatlån är en form av blancolån finns ingen säkerhet för lånet. Bankerna har bara låntagarens återbetalningsförmåga att ty sig till; därför är kreditprövningen för denna kredittyp extra ingående. Minsta osäkerhet kan leda till att bankerna garderar sig genom att erbjuda en högre ränta. Som låntagare är det således dels viktigt att spela med öppna kort, dels betona sin kreditvärdighet – inte minst genom att ge ett seriöst intryck.

Individuell ränta på privatlån

Med tanke på olika privatpersoners varierande amorteringsförutsättningar, tillämpar bankerna oftast en individuell räntesättning i fråga om privatlån. Detta implicerar att förhandlingsutrymmet om räntan på privatlån är större än för de flesta andra blancokrediter. Tänk därför på följande:

  • Du som är på jakt efter ett billigt privatlån – undvik att ansöka online. Den som ansöker online accepterar per automatik den föreslagna räntan. På nätet finns nämligen inget förhandlingsutrymme.
  • Besök bankkontoret trots snäva öppettider. Ge ett seriöst intryck och betona positiva faktorer hos din privatekonomi; hit hör t.ex. tillsvidareanställningar, sparkapital, bunden egendom osv. Ifall du saknar någon av dessa fördelar – ge sken av att det är helt självvalt. Det är t.ex. legitimt att sakna likvida medel om man investerat pengarna i aktier, egendom eller andra objekt med ett bestående värde.
  • Ett propert intryck är värt mer än allt annat; bankernas bedömningar är nämligen till stor del helt subjektiva. Den som är ansluten till en fackförening har i vissa fall tillgång till särskilt förmånliga privatlån – eller medlemslån. Dessa är utarbetade i ett samarbete mellan en fackförening och en storbank och är förbundna med ca 20 procent lägre ränta än ordinarie privatlån.