En betalningsanmärkning kan i många fall utgöra ett hinder för de mest förmånliga privatlånen

Sponsrade länkar

Nätbaserade kreditaktörer tillmötesgår i regel ansökningar om privatlån från personer med betalningsanmärkningar. Men från storbankernas håll får man räkna med tvärstopp.

Sponsrade länkar

De privatlån som bjuds ut av storbanker och internetbaserade kreditaktörer omfattar i normalfallet belopp i intervallet 10 000 till 500 000 kronor. Villkoren för privatlånen varierar naturligtvis beroende på vilken summa lånet avser; ju högre belopp, desto mer ingående blir kreditprövningen. I fråga om betalningsanmärkningar kan man skönja följande mönster på marknaden för privatlån:

  • Nätbaserade kreditgivare bifaller i normalfallet ansökningar från personer med någon eller några betalningsanmärkningar, men som i övrigt har en ordnad privatekonomi.
  • En del storbanker bifaller ansökningar om mindre privatlån till personer med en eller ett fåtal betalningsanmärkningar. Ansökningar om större privatlån avslås dock. I detta sammanhang är 100 000 kronor en vanlig gräns.
  • Merparten av de traditionella storbankerna avslår, av principiella skäl, alla ansökningar från personer som dragit på sig en betalningsanmärkning. Det spelar således ingen roll hur personens privatekonomi ser ut i övrigt.

Individuell prövning ersätter tidigare principer

En trend som blir allt mer skönjbar på marknaden för privatlån är att bankerna allt oftare väljer att frångå sina tidigare principer om att inte låna ut till personer med betalningsanmärkningar. Istället tillämpar man en s.k. individuell prövning för att kunna legitimera utlåning till personer med ansträngd ekonomi och betalningsanmärkningar. Denna prövning går i korthet ut på att positiva faktorer vägs mot negativa; ansökan beviljas ifall de positiva faktorerna är i klar majoritet.