Det ringa lånebeloppet till trots går det utmärkt att förhandla ner räntan på privatlån

Sponsrade länkar

Räntan på privatlån varierar flerfaldigt mellan olika kreditaktörer. De etablerade bankerna erbjuder lägst ränta, medan nätbaserade aktörer höjer räntan till skyarna.

Sponsrade länkar

Det faktum att privatlånen saknar säkerhet i form av bunden egendom, motiverar en högre ränta än för hypotekslån. Däremot är den stora variationen i fråga om räntesatser desto mer omotiverad. Ett och samma privatlån kan nämligen variera flera hundra procent beroende på vilken aktör som står värd för lånet. Detta innebär med andra ord följande:

  • Den som är ute efter privatlån med låg ränta får vara beredd på att lägga ner mycket tid på att sovra bland de tillgängliga alternativen.
  • Förhandlingsmöjligheterna är stora på denna marknad. Den som vågar sätta hårt mot hårt – och hänvisa till billigare alternativ i samband med förhandlingarna – har mycket att vinna på att inleda en förhandling.

Åberopa fördelar när du förhandlar

Den som går in i en förhandlingssituation bör alltid lyfta fram positiva aspekter med sin privatekonomi. Stabilitet i form av en viss buffert och en tillsvidareanställning är fördelar som brukar väga tungt i bankernas ögon. Den som enbart lever på privat näringsverksamhet brukar inte betraktas som lika stabil som den som arbetar i statens tjänst. Att vara anställd är således bättre än att vara sin egen. Detta innebär i praktiken att den som driver ett privat företag bör ansöka om lån i egenskap av anställd på det egna företaget istället för som företagsledare.