Inkomstkraven för privatlån är striktare än för mikrolån, men något allmänt krav på fast inkomst föreligger inte

Sponsrade länkar

Mindre privatlån är tillgängliga för personer utan någon som helst inkomst att åberopa. Däremot kan bankernas granskning av inkomst bli i det närmaste rigid för den som ansöker om ett större privatlån.

Sponsrade länkar

Mikrolån från långivare med säte online – liksom smslån – hör till den kategori blancolån som beviljas i det närmaste förutsättningslöst. För privatlån gäller emellertid olika bud; kraven för mindre privatlån, med kort löptid, är löst fastställda, medan den som ansöker om större privatlån kan bli i det närmaste rigoröst granskad. För privatlån i storleksklassen 100 000 och uppåt krävs i regel fast inkomst sedan några år tillbaka.

Varierande ränta på privatlån

Variationen i fråga om lånevillkoren för olika privatlån kan förklaras i det följande:

  • Låntagarens inkomstsituation är den enda formen av säkerhet för banken. Den som ansöker om ett stort privatlån, med tio eller tjugo års löptid, måste vara stabil på arbetsmarknaden till den grad att bankerna vågar låna ut sådana belopp.
  • Bankerna garderar sig mot osäkra låntagare genom att höja räntan med flera procent; detta sker så fort minsta tveksamhet uppstår. Ifall tveksamheterna blir för många kan man räkna med avslag på låneansökan.

Vid avslag brukar bankerna istället hänvisa till ett hypotekslån. Den som har en säkerhet att pantsätta behöver inte ha en lika stabil inkomstsituation som den som bara har månadsinkomsten som säkerhet för lånet. Banken kan alltid sälja av den egendom som de har inteckning i – av den anledningen blir låntagarens inkomstsituation genast mindre intressant.