Storbankernas privatlån erbjuder i regel den lägsta marknadsräntan

Sponsrade länkar

De större bankerna erbjuder i normalfallet lägst ränta på privatlån; men i gengäld ställer de också höga krav på låntagarna avseende skötsamhet och återbetalningsförmåga.

Sponsrade länkar

Generellt gäller att räntan på privatlån är betydligt högre än räntan på motsvarande hypotekslån; något som i första hand hänför sig till det faktum att privatlånen saknar en sådan säkerhet som gör det möjligt för bankerna att hålla en låg ränteprofil. Som låntagare bör man alltid ha i åtanke att bankernas föreslagna ränta enbart är en bas för förhandlingar; den som försöker förhandla ner räntan – och kan åberopa bra argument – lyckas för det mesta. Påvisa t.ex. att du har en tillsvidareanställning sedan många år – på så sätt bevisar du för banken att du har en fullgod återbetalningsförmåga.

Tips för att få lägre ränta på privatlån

Den som eftersträvar en minimal ränta på ett tilltänkt privatlån bör alltid försöka förhandla. Tänk först och främst på följande inför förhandlingarna:

  • Betona styrkor och tona ner svagheter i din privatekonomi. Om du har en hög inkomst bör t.ex. detta framgå i samband med ränteförhandlingarna.
  • Undvik att ansöka om privatlån online; den som ansöker om privatlån via ett onlineformulär – utan muntlig kontakt med kreditgivaren – accepterar den föreslagna räntan rakt av och går därmed miste om ett stort förhandlingsutrymme. Ansök därför om lån vid ett fysiskt besök på bankkontoret. Det kan löna sig att anpassa sig till bankernas snäva öppettider.
  • Ansök i första hand om privatlån hos etablerade storbanker. Om du av någon anledning inte skulle kvala upp till de villkor som storbankerna ställer – välj en nätbaserad kreditaktör som enbart fokuserar på privatlån och inte erbjuder mikrolån.

Ifall du har multipla inkomstkällor – se till att alltid betona att du har en stabil förvärvsinkomst. Bankerna värderar nämligen inkomst från tjänst som en stabilare inkomstkälla än näringsverksamhet.