Räntan på privatlån ligger ungefär mitt mellan motsvarande ränta för mikrolån och hypotekslån

Sponsrade länkar

Räntan på privatlån baserar sig på två viktiga variabler, nämligen låntagarens inkomst och anställningsform. En tillsvidareanställning väger tungt i fråga om större privatlån.

Sponsrade länkar

Räntan på blancolån i samma beloppsklass varierar betydligt mellan olika kreditgivare. Sämst ränta erbjuds online; en nätbaserad kreditaktör kan ta uppemot fem gånger högre ränta för samma blancolån som en etablerad storbank – och då talar vi om privatlån i storleksklassen 100 000 kronor med normala löptider. Inte ogynnsamma smslån eller onlinekrediter i mikroklassen.

Privatlån online – det nya folklånet

De nätbaserade privatlånen är i första hand skräddarsydda för personer, som av olika anledningar inte har tilltärde till bankernas ordinarie kreditutbud. Denna grupp blir successivt större på den svenska kreditmarknaden, vilket gynnar de nätbaserade kreditgivarna. De låntagare, som berörts i det föregående, kan t.ex. sakna fast inkomst – tillika ett vanligt krav från bankerna – eller ha en eller flera betalningsanmärkningar till följd av obetalda räkningar, missbrukade kontokrediter, konkurser eller skulder till KFM.

Privatlån online som nödlån

Som låntagare bör man betrakta de nätbaserade privatlånen som interimslån – det är således helt i sin ordning att låna mindre belopp i absoluta nödfall. Däremot ska man akta sig för stora privatlån online – då tvingas man nämligen binda räntan i många år. Som låntagare utan fasta inkomster eller med betalningsanmärkningar bör man istället se sig om efter alternativ till privatlån online. Fackliga medlemslån, kortkrediter eller rent av kontokrediter brukar vara desto mer gynnsamma. Som tidigare nämnts kan de nätbaserade privatlånen i bästa fall fungera som tillfälliga nödlån.