Långivarna ställer inget krav på säkerhet för privatlån – inte heller godtar de någon frivillig inteckning

Sponsrade länkar

Begreppet privatlån hänför sig till bankernas större blancolån. En av själva finesserna med kredittypen är således att man inte behöver åberopa någon säkerhet för lånet.

Sponsrade länkar

Alla lån som går under beteckningen privatlån är i strikt bemärkelse inget annat än blancolån; med andra ord lån utan krav på säkerhet. Skillnaden mellan små blancolån – så kallade mikrolån – och privatlån är i första hand kopplad till lånebeloppets storlek. Mikrolånen uppgår vanligen till någon eller några tusenlappar, medan minimibeloppet för ett privatlån sällan underskrider 10 000 kronor.

Karaktäristik för privatlån utan säkerhet

De privatlån som bjuds ut till privatpersoner ligger i regel någonstans i beloppsintervallet 10 000 till 500 000 kronor. Mindre krediter brukar istället benämnas mikrolån eller snabblån, beroende på om lånet betalas ut snabbt. Den första benämningen är numera vanligare, eftersom mikrolånen inte nödvändigtvis kännetecknas av snabba utbetalningar. Vad gäller privatlån brukar dessa kännetecknas av följande:

  • En utdragen handläggningstid, som mycket väl kan ta två eller tre bankdagar i anspråk.
  • Längre löptid än för mikrolånen – och flexibla möjligheter att själv påverka löptiden i egenskap av låntagare.
  • Strängare inkomstkrav än för mikrolån. I regel krävs en skälig taxerad förvärvsinkomst och i många fall en tillsvidareanställning som säkerhet för lånet.
  • Krav på avsaknad av betalningsanmärkningar och obetalda skuldsaldon till KFM (Kronofogdemyndigheten).

Det bör återigen betonas att de maximala lånebeloppen i fråga om lån utan säkerhet sällan överskrider en halv miljon kronor. Detta beror i första hand på att bankerna är rädda för att låna ut större belopp till personer som enbart har en stabil inkomstsituation som återbetalningsgaranti.