Privatlån beviljas i regel till kunder utan vare sig fast jobb eller tillsvidareanställning – inkomstens storlek är däremot av vikt

Sponsrade länkar

En fast anställning är sällan ett uttalat krav för mindre privatlån. I synnerhet om lånets löptid enbart uppgår till något år. För lån på flera hundra tusen kronor är dock en fast anställning ett absolut krav.

Sponsrade länkar

Mindre privatlån är sällan förbundna med några villkor beträffande anställningsform. Ju kortare löptid, desto snällare villkor. Merparten av storbankerna ser t.ex. inte en fast anställning som ett krav för ett privatlån på 20 000 kronor med en löptid på två år. En låntagare, som har en visstidsanställning på sex månader, är berättigad arbetslöshetsersättning i 300 dagar och har således en inkomst under hela löptiden. Kravet på tillsvidareanställning är med andra ord helt ointressant.

Privatlån online utan fast anställning

Hos de större bankerna krävs i normalfallet en tillsvidareanställning för tillträde till de större lånen. Den som inte uppfyller kraven för storbankernas privatlån kan istället ty sig till något av alternativen på nätet. På nätet finns flera aktörer som är beredda att låna ut stora penningbelopp till företagare och frilansare, som inte har någon inkomsttrygghet att åberopa. En del nätbaserade aktörer tillåter även att låntagarna amorterar oregelbundet – naturligtvis i utbyte mot en skyhög ränta.

Alla inkomster räknas

Bankernas bedömning tar sällan hänsyn till alternativa inkomster, däribland inkomst av kapital och inkomst från t.ex. hyresintäkter. Ifall du har sådana inkomstkällor – glöm inte att åberopa dessa i samband med ränteförhandlingarna. Inkomster från olika typer av bisysslor kan nämligen väga upp en osäker visstidsanställning.