Gratis kreditkort innebär i korthet att kortet saknar fast årsavgift

Sponsrade länkar

I synnerhet kreditgivare med bas online brukar locka med gratis kreditkort. Att kortet är gratis betyder inte att krediten är räntefri, utan att årsavgiften är obefintlig.

Sponsrade länkar

Kortkrediter som i marknadsföringen framställs som kostnadsfria är inte befriade från ränta. Däremot är årsavgiften helt obefintlig, vilket innebär att kortkrediten är väl lämpad för personer som efterfrågar en latent reservkredit som utnyttjas sporadiskt och alltid återbetalas innan den räntefria perioden löpt ut. Följande seriösa kortkrediter finns i skrivande stund att tillgå utan någon som helst årsavgift:

  • Ikano kort – kreditkort med 55 dagars räntefri kredit. Räntorna är högre än snittet på marknaden. Tänk dock på att varje faktura debiteras en aviavgift om 25 kronor.
  • GE Money Bank kreditkort – ett kreditkort med 60 dagars räntefri kredit, reseförsäkring och årsavgift på 0 kronor. Inga aviavgifter tillkommer.
  • Marginalen Classic – ett kombinerat betal- och kreditkort med insättningsränta på innestående belopp och 54 dagars räntefri kredit.

Det förtjänar att nämnas att ovanstående erbjudanden kan komma att ändras. Det lönar sig därför att göra en manuell jämförelse på prisjakt.nu (eller någon annan prisjämförande sida). På så sätt kan man komma över de senaste erbjudandena.

Högre ränta kompenserar frånvaron av årsavgift

Som kund är det viktigt att känna till det faktum att kreditgivarna kompenserar frånvaron av årsavgift genom ett räntepåslag på i snitt fem procent över ordinarie ränta för kortkrediter. Så kallade gratis kreditkort är således enbart användbara för personer som återbetalar kortets kreditfaktura innan den räntefria periodens utgång. På så sätt garderar man sig mot den oskäligt höga räntan.