En ansökan om kreditkort kan enkelt lämnas in över nätet

Sponsrade länkar

Nätbaserade kreditaktörer förmedlar kreditkort på nätet, men även de traditionella bankernas kreditkort förmedlas numera online. Det finns därför inga allmänna principer som skiljer kreditkort online från kort som förmedlats via bankkontor.

Sponsrade länkar

En generell princip på marknaden för lån och krediter tycks vara att nätbaserade kreditaktörer tar ut högre ränta än storbankerna; detta trots att lånet avser samma penningbelopp och i övrigt är av samma typ (blancolån, hypotekslån, snabblån etc.). Vad gäller kortkrediter går det inte att skönja motsvarande särskillnader mellan nätbaserade och fysiska aktörer, då även storbankernas kreditkort numera kan sökas över nätet.

Allmän karakteristik för kreditkort på nätet

Följande generella mönster kan emellertid fastslås:

  • Storbankernas kreditkort har samma ränta – oavsett om de söks online eller på ett fysiskt bankkontor.
  • Skillnaden i ränta mellan renodlat nätbaserade kreditaktörer och storbanker, vars tjänster återfinns såväl online som på fysiska kontor, är mycket påfallande. Enligt en grov uppskattning är den genomsnittliga krediträntan ca tio procent för kreditkort utfärdade av storbankerna, medan motsvarande räntesats uppgår till ca 20 procent för kort utfärdade av kreditgivare med bas online.
  • Bensinbolagens kreditkort kan visserligen sökas både på bemannade stationer och på bolagens respektive hemsidor. Den genomsnittliga räntan på dessa kortkrediter är dock ungefär densamma som de nätbaserade kreditgivarnas dito.
  • Antalet extratjänster, rabatter och bonusar är ungefär detsamma hos kreditkort som utfärdas via utpräglade nätbanker som hos bankernas kortkrediter. Ett annat utmärkande fenomen för kortkrediter utfärdade av onlinebanker är vidare att årsavgiften ofta är helt obefintlig.