Finessen med kreditkort är att alla räkningar samlas på en faktura

Sponsrade länkar

Systemet med kreditkort bygger på att samla månadens alla inköp under en och samma faktura. Själva fakturan kan med fördel betalas via autogiro.

Sponsrade länkar

Även om det finns gott om kombinerade bank- och kreditkort – där kortet är kopplat till ett bankkonto med ett visst kreditbelopp – är majoriteten av kreditkorten på marknaden fortfarande förbundna med fakturabetalning. Denna typ av kreditkort är således inte direktkopplade till något bankkonto, vilket gör dem säkra som betalningsmedel i riskländer. Systemet bygger på att kortinnehavaren, i slutet av varje månad, får en samlad faktura omfattande de köp som gjorts med kreditkortet. Betalning ska ske inom den räntefria period som kreditkortet omfattas av – i annat fall börjar krediträntan att ticka. Fakturan kan med fördel kopplas till autogiro för att underlätta betalningsprocessen ytterligare.

Koppla räkningar till kreditkortet

Den som har tecknat en kortkredit kan koppla fristående räkningar såsom hyra, TV-licens och elräkning till kreditkortet. På så sätt undviker man flera separata räkningar och kan låta kreditkortet täcka månadens alla utgifter. Den utfärdande banken kan bistå med information om hur en räkning på smidigaste sätt kopplas till kortet.

Ränta på kontantuttag med kortet

Kreditkort som betalas månadsvis mot faktura kan inte användas som uttagskort. För pengar som tas ut i bankomat debiteras ränta från första uttagna hundralappen. Det smidigaste sättet att ta ut pengar är således att göra uttag i samband med köp, då denna typ av uttag inte registreras som kontantuttag. Att ta ut pengar i automat – för att sedan betala räkningar kontant på bankkontor – är förenat med dubbla utgifter (dels uttagsränta, dels en engångsavgift för att betala själva räkningen).