Jämför alltid årsavgifter, räntor och förmåner hos olika kortkrediter

Sponsrade länkar

Den som funderar på att teckna en kortkredit bör alltid jämföra olika erbjudanden. Men i första hand bör man vara på det klara med vilka förväntningar och önskemål som är förbundna med kreditkortet.

Sponsrade länkar

Som spekulant på kreditkort har man många alternativ på dagens brokiga marknad. Storbankernas erbjudanden om kreditkort är för de flesta människor det primära alternativet, men även bensinbolag och onlinebaserade kreditaktörer erbjuder numera kortkrediter som – ur vissa synvinklar – kan framstå som konkurrenskraftiga. I samband med att man jämför kreditkort bör följande parametrar i första hand avgöra utgången för ens val:

  • Antalet förmåner, rabatter och extraerbjudanden som ingår i kortets förmånspaket. Hit hör även eventuella bonuspoäng som ackumuleras när man handlar med kortet.
  • Antalet försäkringar, liksom försäkringsskyddens exakta omfattning och villkor. Merparten av kreditkorten inrymmer t.ex. en reseförsäkring, men försäkringsskyddets omfattning kan variera stort mellan olika kort. Lusläs villkoren – i synnerhet om du reser mycket.
  • Kortets fasta årsavgift. Tänk på att de kreditgivare som erbjuder s.k. gratis kreditkort (kort utan årsavgift) kompenserar de förlorade intäkterna genom höjda räntor.
  • Den räntefria periodens längd. Tänk på att den räntefria perioden beräknas från månadens början fram till den dagen då kreditfakturan ska betalas. Ett kreditkort med 45 dagars räntefri kredit innebär således att fakturan ska vara betald 15 dagar in på nästkommande månad. För personer, som vill vänta med att betala fakturan till nästa löneutbetalning (vanligtvis den 25:e varje månad), krävs således minst 55 dagars räntefri period.
  • Förekomsten av extrakort (och avgiften för detta).

Kreditkort till aktiv konsumtion – eller som kreditreserv

För personer som ämnar shoppa på kortets kredit är det väsentligt att den räntefria kreditperioden är lång, liksom att krediträntan är låg (i fråga om kortkrediter är utgångspunkten att en ränta på 10 procent är förmånlig). För personer som däremot bara sporadiskt använder krediten – och i första hand är i behov av en liggande reservkredit – bör istället årsavgiften vara den primära bedömningsfaktorn i en kortjämförelse.