I Sverige har Visa ett något starkare fäste än Mastercard

Sponsrade länkar

Mastercard är i sig ingen utfärdare av kreditkort, utan snarare ett varumärke som används flitigt av företagets aktieägare (banker och andra kreditgivare). Dessa har rätt att utfärda kreditkort i varumärkets namn.

Sponsrade länkar

Mastercard är ett varumärke som utfärdas på licens av storbanker världen runt. Villkoren för olika kort av typen Mastercard kan därför variera stort. Organisationen MasterCard är huvudman för varumärket med samma namn. Även varumärket Maestro är underordnat denna organisation. Endast banker som har aktiekapital i företaget har rätt att utfärda kreditkort av typen Mastercard.

Visa dominerar den svenska marknaden

På den svenska marknaden för betal- och kreditkort har varumärket Visa en ledande ställning, tätt efterföljd av Mastercard. Det är emellertid aldrig några problem att betala med Mastercard i någon av de kortterminaler som återfinns i detaljhandeln. Den enda nackdelen med Mastercard är att somliga bankomater inte kan utfärda ett detaljerat kontoutdrag med information om kvarvarande saldo och de senaste kontotransaktionerna. Som kund bör man emellertid inte stirra sig blind på denna typ av detaljer – istället bör man fokusera på krediträntor, villkor och övriga bonuserbjudanden som de utfärdande bankerna erbjuder. Tänk särskilt på att kontrollera att banken som utfärdar kortet erbjuder en kompletterande reseförsäkring på alla resor som betalas med kortet.

Mastercard gångbart på kontinenten

Vidare gäller att Mastercard fungerar något bättre än Visa ute på den europeiska kontinenten, bland annat i länder som Tyskland och Frankrike. På andra sidan Atlanten fungerar emellertid båda korttyperna ungefär lika bra.